Admitere 2018 – broșura

ADMITERE 2018

PREGATIREA ADMITERII LA LICEU 2018

2 feb.2018 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii la liceu 2018
1 mar. 2018 Inspectoratele scolare vor anunta metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna.
Comisia Nationala de Admitere va transmite modelul fisei de inscriere in clasa a IX-a si anexa acesteia, pentru elevii care vor sa participe la probele de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
2 mai 2018   Se vor afisa ofertele de scolarizare si formare profesionala, in functie de profiluri, calificari profesionale si domenii, pentru filiera tehnologica a invatamantului liceal.
Se vor stabili codurile fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional, in functie de profiluri, specializari, filiere si limba de predare.
Se va crea baza de date a fiecarei unitati de invatamant liceal si la nivel judetean; aceasta va contine informatiile personale ale tuturor elevilor de clasa a VIII-a, in SIIIR, privind formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati.
Tiparirea brosurilor cu informatii despre admiterea la liceu.
7 mai 2018 Brosurile cu informatii despre admiterea la liceu vor fi livrate in scoli.
Inspectoratele vor trimite scolilor gimnaziale listele centrelor de inscriere si a scolilor arondate fiecarui centru.
Se va afisa in scoli graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii de gimnaziu si parintii acestora.
14 mai 2018 Brosurile de admitere ale fiecarui judet vor fi transmise, in versiune electronica si tiparita, catre Ministerul Educatiei Nationale.
  10 – 31 mai 2018   Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere.
8 iunie 2018 Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand:
– mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a;
– elevii corigenti;
– elevii repetenti;
– elevii exmatriculati
– elevii cu situatia scolara neincheiata
Unitatile de invatamant gimnazial vor completa aceste informatii in aplicatia informatica centralizata.
    11 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.
  25 iunie 2018 Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata.
26 iunie 2018 Secretariatele scolilor vor completa fisele de inscriere cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile pe care le-au obtinut la Evalurea Nationala, clasa a VIII-a si mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata.
Se va anunta ierarhia la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

PROBELE DE APTITUDINI

  10 – 11 mai 2018 Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini.
14 – 15 mai 2018 Inscrierile pentru probele de aptitudini.
16 – 18 mai 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini.
  22 mai 2018 Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini.
Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie.
  25 mai 2018 Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini.
Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
11 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata.
Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.
  26 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
    27 iunie 2018 Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.
    28 iunie 2018 Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.
Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA SAU MATERNA

  10 – 11 mai 2018 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
14 – 15 mai 2019 Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.
16 – 18 mai 2018 Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.
    22 mai 2018 Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.
Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
    25 mai 2018 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.
Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.
29 – 31 mai 2018 Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.
  6 iunie 2018 Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.
    7 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI
SI A CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

11 mai 2018 Afisarea locurilor speciale pentru romi.
15 iunie 2018 Ultima zi pentru primirea cererilor de inscriere pentru locurile speciale pentru romi.
5 – 6 iulie 2018 Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.
  5 – 6 iulie 2018 Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT
A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE
CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR
ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

  29 iunie – 3 iulie 2018 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.
29 iunie – 3 iulie 2018 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .
  30 iunie – 4 iulie 2018 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.
    4 iulie 2018 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  5 iulie 2018 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
  6 iulie 2018 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.
6 iulie 2018 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .
  9 iulie 2018 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
    9 iulie 2018 Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
10 – 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
  13 iulie 2018 Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.
    16 – 18 iulie 2018 Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.

A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT,
PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE
CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR
ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

18 iulie 2018 Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 3 septembrie 2018 Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
4 – 5 septembrie 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.
   3 – 6 septembrie 2018 Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.
   7 septembrie 2018 Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.
 7 septembrie 2018 Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA

  7 mai 2018 Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
    2 iulie 2018 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
  10 – 13 iulie 2018 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
  16 – 18 iulie 2018 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.

You may also like...