Anunț important pentru părinți – situația copiilor aflați în grupa de risc

Stimați părinți,

În context epidemiologic, anul școlar începe fără festivitatea cu care am fost obișnuiți.

Conform legii, vă aducem la cunoștință o serie de reglementări de care trebuie să țineți seama în relație cu școala, astfel.
• Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boliimune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratamentimunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, reprezentanţii unităţilorde învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite.
• Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;
• Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la şcoală, precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă;
• Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală, reprezentanţiiunităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă;
• Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
• Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP.

Dacă aveți copii care se încadrează în grupa de risc amintită, vă rugăm să luați legătura cu medicul de familie, de la care veți obține avizul medical pe care îl veți prezenta la școală, alături de o declarație pe proprie răspundere.

 

You may also like...