Misiunea școlii

 • Scoala Traian Darjan
  Scoala Traian Darjan

Şcoala „Traian Dârjan” este o instituţie de învăţământ care asigură dezvoltarea la potenţial maxim a fiecărui elev, fără discriminare, punând accent pe identificarea, promovarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor individuale şi de grup, deschiderea spre schimbare, spre învăţare şi autodepăşire, precum şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

SCOPURI – ȚINTE STRATEGICE

 • Pregătirea personalului didactic astfel încât să răspundă diversităţii, nivelului înalt al tehnologiei actuale în susţinerea actului educaţional şi a promovării unui management performant la nivelul şcolii.
 • Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală.
 • Promovarea/mediatizarea unei oferte educaţionale diverse, atractive, de calitate, care să ducă la creşterea numărului de elevi înscrişi în şcoală.
 • Dezvoltarea parteneriatelor, implicarea socială în programe menite să rezolve problemele educaţionale existente la nivelul comunităţii.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • Creşterea prestanţei şi competenţelor cadrelor didactice
 • Creşterea prestigiului şcolii în comunitate
 • Creşterea numărului de elevi din cartier înscrişi la şcoală
 • Parteneriate reale cu instituțiile statului și comunitatea.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *