Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca

Scoala Traian Darjan 0

Misiunea școlii

Şcoala „Traian Dârjan” este o instituţie de învăţământ care asigură dezvoltarea la potenţial maxim a fiecărui elev, fără discriminare, punând accent pe identificarea, promovarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor individuale şi de grup, deschiderea...