Rezultate așteptate

RezultateAsteptate

• Creşterea prestanţei şi competenţelor cadrelor didactice

• Creşterea prestigiului şcolii în comunitate

• Creşterea numărului de elevi din cartier înscrişi la şcoală

• Eliminarea abandonului şcolar

• Valorificarea competenţelor dobândite de elevi/cadre didactice prin implicarea în proiecte cu scop şi valoare educativă

• Parteneriat real al şcolii cu celelalte instituţii ale statului