Sprijin pentru achiziția unui calculator nou (voucher în valoare de 200 euro)

Vă supunem atenției HG nr. 225/2020, prin care statul sprijină familiile cu venituri reduse, în vederea achiziționării unui calculator personal. Mai jos, aveți cererile pe care trebuie să le completați, modalitatea de transmitere către școală și calendarul.

Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii și studenții din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul familiei. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Anexa 2 cerere ajutor financiar calculatoare elevi

Clarificări Euro 200

Hotărâre 225 2020

92644365_2852790704809189_7913467665102929920_n

You may also like...