Viziunea școlii

Scopuri

Prin spaţiul oferit, ca şi prin activităţile puse la dispoziţie, Şcoala „Traian Dârjan” este un susţinător al învăţământului de calitate, care oferă şanse de integrare reală în societate a absolvenţilor săi ce devin capabili să asimileze şi să utilizeze în propria dezvoltare informaţia şi competenţele dobândite în şcoală, valorile asumate în decursul pregătirii şcolare.