Scopuri – Ținte strategice

ScopuriTinte

1. Pregătirea personalului didactic astfel încât să răspundă diversităţii, nivelului înalt al tehnologiei actuale în susţinerea actului educaţional şi a promovării unui management performant la nivelul şcolii.

2. Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală.

3. Promovarea/mediatizarea unei oferte educaţionale diverse, atractive, de calitate, care să ducă la creşterea numărului de elevi înscrişi în şcoală.

4. Dezvoltarea parteneriatelor, implicarea socială în programe menite să rezolve problemele educaţionale existente la nivelul comunităţii